Technisch lezen

Wat leert uw kind bij technisch lezen?

Aanvankelijk lezen zou je kunnen zien als een voorbereidende stap op het technisch lezen. De aandacht wordt bij technische lezen vooral gericht op het decoderen van woorden. Daaronder wordt verstaan dat kinderen leren om direct woorden te herkennen. 

Een voorbeeld: De woorden 'sneeuw', 'leeuw' en 'schreeuw' eindigen alle op '-eeuw'. Wanneer kinderen dat door krijgen, zijn zij in staat om woorden sneller te herkennen. Doordat kinderen woorden direct herkennen, zal de leessnelheid worden vergroot.

Door middel van technisch lezen kunnen kinderen ook hun voordrachten (bijvoorbeeld hardop voorlezen) verbeteren. Daarbij moet er aandacht worden besteed aan het tempo en het volume van lezen en aan de zinsmelodie.  

Hoe kunt u daarin het best motiveren?

Het is een vrij moeilijke opgave voor u om uw kind te motiveren voor technisch lezen. Wanneer kinderen lezen, zijn zij vaak geboeid door het verhaal. Op dat moment vinden zij het zelf vaak minder belangrijk hoe snel zij hardop kunnen lezen.

Enkele tips:

 • Laat uw kind vooraf nadenken hoe een verhaal zal gaan lopen. Het kind zal willen weten hoe het verhaal echt afloopt.
 • Zorg voor een leuke tekst.
 • Wanneer er jongere broers of zusjes zijn, is het ook leuk om uw kind aan hen te laten voorlezen.

Een extra voordeel: Wanneer uw kind in de klas moet voorlezen, kan hij / zij zich nog weleens bang voelen om woorden fout te lezen. De andere kinderen uit de klas hebben hetzelfde verhaal voor zich, dus uw kind kan zich in die situatie onzeker voelen. In de thuissituatie is het voor uw kind vaak makkelijker om hardop voor te lezen, omdat uw kind zich daar veiliger voelt. Complimenteer uw kind regelmatig en geef aan dat het niet erg is om fouten te maken.

Instructies geven

Enkele tips over hoe u het best instructies kunt geven aan uw kind met betrekking tot technisch lezen:

 • U kunt het verhaal eerst zelf hardop voorlezen. Op deze manier raakt uw kind vertrouwd aan het verhaal en zal het voor uw kind makkelijker zijn om hardop voor te lezen. Dit zou u ook per zin kunnen doen.
 • Laat uw kind eerst het verhaal een keer voor zichzelf voorlezen en daarna hardop. De gedeeltes die moeizaam gelezen worden, kun je het best nog een keer herhalen.
 • U kunt uw kind ook bepaalde stemmetjes uit een verhaal na laten doen. Geef uw kind aan waar hij / zij op moet letten.
  Voorbeeld: Pim fluistert tegen Twan: 'Durf jij mijn vader wakker te maken?'
 • Print een verhaal uit en kras enkele woorden uit de tekst weg.
  Voorbeeld: Het regent buiten. Daarom draagt Jip een .... jas. Of: Karin mag vandaag de kaarsjes op haar verjaardagstaart uitblazen. Zij is vandaag namelijk .... . (Antwoorden: regen / jarig)
 • Laat kinderen plaatjes bij elkaar zoeken, die bij elkaar horen. Bijvoorbeeld: 'tafel - stoel', 'vogel - ei' en 'beeldscherm en toetsenbord'.   

Materiaal

Zorg voor leuke, aantrekkelijke leesboeken. Houdt hierbij rekening aan de leeftijdsgrens. Er staat op boeken vaak aangegeven voor welke lezers het bedoeld is. Anders kunt u er in de bibliotheek ook naar vragen.

Daarnaast vindt u op deze site ook leuke opdrachten, die het technisch lezen bevorderen.