Praktijk & Methoden

Onder dit kopje vindt u een overzicht van instanties die de taalontwikkeling van uw kind bevorderen. Wij maken daarbij onderscheidt tussen het onderwijs en andere instellingen & methoden. Hiervoor hebben wij gekozen omdat ieder kind op school zit en niet ieder kind ook nog gebruik maakt van de andere mogelijkheden.