Taalactiviteiten

De inhoud onder het kopje 'taalactiviteiten' geeft u inzicht in hoe u het best de taalontwikkeling van uw kind kunt stimuleren. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen wanneer uw kind een taalachterstand heeft of wanneer u uw kind (zomaar) taalactiviteiten wilt aanbieden. Wij willen nogmaals benadrukken dat het oefenen met taal voor ieder kind van belang is.

Wij proberen tips te geven en activiteiten aan te bieden voor zowel taalvaardige kinderen als voor kinderen die wat moeite hebben met de Nederlandse taal.