Disclaimer

Auteursrecht

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Uw bijdrage

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan taalAlert.nl zijn de standaard-publicatievoorwaarden van toepassing.  Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels on-line beschikbaarstelling
in enig netwerk.

Vertrouwelijk

Alle gegevens die door taalAlert.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan taalAlert.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Links

Onze sites bevatten links naar andere sites die niet tot het eigendom van taalAlert.nl behoren.Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.