Taalachterstand

Op deze site proberen wij u als ouder te ondersteunen en mogelijkheden te bieden, waardoor u de taalontwikkeling van uw kind kan stimuleren.

De laatste jaren is er veel te horen over taalachterstand in de media (nieuws, kranten). Toch is het een vrij moeilijk begrip. Er wordt maar weinig uitleg gegeven over wat een taalachterstand inhoudt en wat u daar aan kunt doen. In de media wordt vooral gesproken over de manier waarop het onderwijs en andere instellingen taalachterstand tegen moeten gaan. Maar juist voor ouders, die zo betrokken zijn met (de ontwikkeling van) hun kind, wordt er weinig hulp ondersteuning aangeboden.