Hoe ontstaat taalachterstand?

U kunt zich in de eerste instantie het best verdiepen, waar de taalachterstand vandaan komt. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • Uw kind kan verlegen en terughoudend zijn en daardoor weinig oefenen met taal.
  • Taalproblemen kunnen ook ontstaan wanneer het gehoor van uw kind beschadigd is.
  • Geen prikkelende thuissituatie. Het komt regelmatig voor dat ouders zich niet bewust zijn van het belang van een stimulerende omgeving. Bijvoorbeeld wanneer beide ouders werken en in de avond weinig initiatief nemen om met de taal te oefenen voor hun kind.
  • Het kan ook zijn dat u als ouder zelf een taalachterstand heeft en dat het kind daardoor in zijn vroege leeftijdsjaren te weinig geleerd heeft op het gebied van taal.
  • Wanneer u geen Nederlandse afkomst heeft, kan het zijn dat er in de thuissituatie de moedertaal wordt gesproken. In de eerste levensjaren komt uw kind dan niet in aanraking met de Nederlandse taal.

Daarnaast zijn er ook gedragskenmerken die uw kind kan uitstralen, waardoor u denkt dat uw kind taalachterstand heeft. Maar dat het dat in werkelijkheid niet is. Een voorbeeld hiervan is selectief mutisme. Uw kind weigert dan om te spreken, maar kan dit in werkelijkheid wel.