Ontwikkeling van uw kind

Er kan op verschillende manier worden gekeken naar de ontwikkeling van uw kind. Wij gebruiken daarvoor de studie ontwikkelingspsychologie. Bij ontwikkelingspsychologie wordt er namelijk gekeken naar de ontwikkeling van de mens als persoon. Het is een studie die kijkt naar groei en verandering. In de kinderjaren maakt uw kind een enorme ontwikkeling door. Kijkt u maar eens naar wat u zelf als kind kon toen u drie maanden oud was, en wat uw kind eind groep 8 allemaal al kon.  

Uw kind ontwikkelt zich op 4 verschillende gebieden:

  • Fysieke ontwikkeling (daaronder valt onder andere de bouw van het lichaam, spieren en de behoefte aan eten, drinken en slapen)
  • Cognitieve ontwikkeling (deze ontwikkeling heeft betrekking op de intellectuele vermogens, het denken en ordenen van informatie etc.)
  • Persoonlijkheidsontwikkeling (heeft te maken met stabiliteit en verandering in de eigenschappen die de ene persoon van de andere onderscheidt. Denkt u maar eens na over dat iedereen van elkaar verschilt.)
  • Sociale ontwikkeling (de manier waarop mensen met elkaar interacties hebben en hoe sociale relaties in ieders leven groeit. Bijvoorbeeld het aangaan van vriendschappen.)

Deze site gaat in op de taalontwikkeling van uw kind en sluit daarmee aan op de cognitieve ontwikkeling. Wanneer de taalontwikkeling groeit heeft dit ook invloed op de persoonlijkheidsontwikkeling en de sociale ontwikkeling.

Voorbeeld bij persoonlijkheidsontwikkeling: Uw kind communiceert met leeftijdsgenootjes (bijvoorbeeld over hobby's), daardoor komt uw kind achter zijn eigen interesses en behoeftes. Zo kan uw kind ineens geïnteresseerd raken voor bijvoorbeeld voetbal (doordat zijn vriendjes bij een voetbalclub zitten). Dit levert een bijdrage aan de persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind. Uw kind komt namelijk achter zijn eigen interesses. 

Voorbeeld bij sociale ontwikkeling: Hoe ouder uw kind wordt, hoe beter zijn taalprestaties worden. Een baby en een peuter hebben het onvermogen dat zij zich niet (of nauwelijks) in een ander kunnen verplaatsen. Doordat de inzicht en de taalmogelijkheden groeien is uw kind in staat om rekening te houden met gevoelens en gedachten van een ander. Dit is bevorderd voor de sociale ontwikkeling. Een ander voorbeeld is dat vriendschappen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Daarvoor moet uw kind in staat zijn om met anderen gesprekjes te voeren etc.

Kortom: Taal is heel erg belangrijk voor de hele ontwikkeling van uw kind.