Beschrijving taalachterstand

De grote hoeveelheid aan definities en uitleg van het begrip 'taalachterstand' (in boeken / internet), geeft aan dat het een moeilijk begrip is. Wij vinden het daarom ook moeilijk om een duidelijke omschrijving te geven van taalachterstand. Toch hebben wij enkele omschrijven kunnen selecteren, die volgens ons het meest in de buurt komen van de juiste omschrijving.  

Omschrijving van taalachterstand: Als uw kind op taalvlak niet goed functioneert en daardoor niet goed kan functioneren in de maatschappij (in het bijzonder op school) in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Een andere beschrijving die wij gevonden hebben op http://taalunieversum.org is:
Het uitgangspunt dat iemands positie in de maatschappij grotendeels bepaald wordt door zijn onderwijskapitaal: Wie niet voldoende vaardig is in het Nederlands, komt op school niet tot leren, verzamelt dus minder schoolkapitaal dan andere leerlingen, en komt zo in een achterstandspositie terecht. Achterstand wordt hierbij dus niet rechtstreeks in verband gebracht met het functioneren in de maatschappij, maar met het functioneren op school.

Nogmaals: de omschrijving van het begrip 'taalachterstand' op deze site is onze persoonlijke mening. Wanneer u er een andere kijk op heeft, laat het ons dan gerust weten. Wij zijn van mening dat er niet maar één juiste omschrijving van het begrip bestaat. Het heeft te maken met een inschatting en over de mate van ernst hoe iemand de situatie schat. Uw eigen idee of opvattingen over taalachterstand kan dus afwijken aan het idee van ons.