Verloop van de taalontwikkeling

Taal is te onder te verdelen in twee verschillende aspecten. Taalbegrip, wat betekent dat je kunt begrijpen wat er gezegd word, en taalproductie, het zelf gebruiken van taal om te kunnen communiceren. In deze twee aspecten zit een groot verschil. Kinderen zijn sneller in staat om te begrijpen wat er gezegd word, oftewel taalbegrip, dan dat zij in staat zijn om zelf taal te produceren. Een baby van zeventien maanden oud kan al behoorlijk ingewikkelde bevelen begrijpen voor zijn doen ( Pak mijn schoenen die bij de grote kast staan). Maar dezelfde baby van zeventien maanden is nog niet in staat om zelf deze zinnen te vormen omdat hij nog niet meer dan twee woorden aan elkaar kan koppelen. Taalbegrip komt dus eerder dan taalproductie.