Taalbegrip

Dit overzicht is gebaseerd op het gemiddelde Nederlandse kind. Het is natuurlijk mogelijk dat uw zoon of dochter wat sneller of langzamer is met de ontwikkeling. Dit wil niet per direct zeggen dat er sprake is van een taalachterstand.

Twee maanden
Het kind reageert op, en besteedt aandacht aan een sprekende stem.

Vier maanden
Het kind maakt gebruik van zijn of haar stem bij sociale stimulatie ( bijvoorbeeld wanneer het aandacht wil).

Vijf maanden
Het kind is in staat om een boze en een vriendelijke stem van elkaar te onderscheiden.

Negen maanden
Het kind begint gebaren te begrijpen en reageert hier soms ook op. Bijvoorbeeld op het zwaaien wanneer iemand weg gaat.

Elf maanden
Het kind is nu in staat om te reageren op eenvoudige aanwijzingen.

Zeventien maanden
Het kind begrijpt een verbod, bijvoorbeeld; dat mag niet. Het kind leert ook eenvoudige vragen te begrijpen.

Twintig maanden
Het kind benoemt een plaatje in een boek, herhaalt woorden.

Drieëntwintig maanden
Het kind begrijpt twee voorzetsels: in en onder.

Vanaf vijfentwintig maanden
Het kind heeft een steeds betere imitatie van de zinnen.