Hoe voorkom je taalachterstand?

Voorkomen is altijd de beste manier!

Het voorkomen van een taalachterstand bij uw kind is natuurlijk makkelijker dan een taalachterstand beperken / verminderen. Hieronder vindt u een aantal tips waardoor u het taalniveau van uw kind kan optimaliseren:

  • Begin op een zo vroeg mogelijke leeftijd van uw kind met het aanbieden van taal(activiteiten). Kleuters kunnen meer dan u waarschijnlijk denkt. Zelfs met baby's kunt u taal oefenen. Bij het verschonen van uw baby, kunt u benoemen wat u aan het doen bent. Uw baby leert hier ontzettend veel van.
  • Het aanbieden van taalactiviteiten hoeft helemaal niet veel tijd in beslag te nemen. Wanneer u een spel speelt met uw kind, zijn jullie al bezig met taal. Het gesprek wat u tijdens het spel voert, het uitleggen van de regels van het spel of misschien wel de discussie die op gang komt wanneer jullie het niet eens zijn over de spelregels. 
  • Denk daarbij wel bewust na over taal. Daarmee bedoelen wij dat u iets extra's al gemakkelijk kunt toevoegen in huidige situaties. Wanneer u samen met uw kind een spel speelt (wat u misschien al regelmatig doet) kunt u gemakkelijk oefenen met de taal. Laat uw kind op dat soort momenten in aanraking met taal komen, door hem / haar de spelregels te laten lezen. Door bewust over taal na te denken, kunt u taalactiviteiten op een speelse manier in dagelijkse situaties brengen. Een andere dagelijkse situatie is het kijken naar televisie. Bespreek na afloop van een programma even kort na wat jullie er van vonden. Vraag op dat moment goed door. Uw kind zal daar meer van leren dan u denkt. 
  • Het is ook belangrijk dat u naar de taalresultaten van uw kind kijkt. Blijf alert op eventuele achteruitgang. Om achter de taalresultaten van uw kind te komen, kunt u naar zijn / haar rapport cijfers kijken. Ook kunt u op de school van uw zoon of dochter navragen hoe het gaat.

Gelukkig zijn er voor kinderen met een taalachterstand volop mogelijkheden om het taalniveau weer op peil te krijgen.

Kinderen met een taalachterstand

Wanneer uw kind een taalachterstand heeft, ligt het allemaal net wat anders. U maakt zich waarschijnlijk meer zorgen om uw kind dan een andere ouder waarbij de taalontwikkeling van het kind wel goed verloopt. U vraagt zich af wat u daar aan kunt veranderen. Gelukkig kunt u een enorme bijdrage leveren in het stimuleren van de taalontwikkeling van uw kind.

Het is voor iedere ouder heel moeilijk om in te zien dat uw kind een achterstand heeft. Iedere ouder heeft het liefst dat de ontwikkeling van zijn / haar kind goed verloopt. U moet zich er bewust van zijn dat het een achterstand is en dat er volop aan gewerkt kan worden om de taalontwikkeling van uw kind weer op het taalniveau van zijn leeftijdsgenootjes te brengen.

Op deze site kunt u met andere ouders in aanraking komen, die tegen dezelfde problemen aanlopen als u. Maak hier gebruik van. De meeste ouders ervaren het als positief wanneer zij hun zorgen kunnen delen.

Hoe kunt u de taalontwikkeling van uw kind het best stimuleren, wanneer er sprake is van een taalachterstand:

  • Bepaal de beginsituatie van uw kind. Waar heeft hij / zij moeite mee en wat gaat er goed. Het is belangrijk om te zien waar uw kind ondersteuning in nodig heeft, maar ook om te zien waar uw kind al goed in is.
  • U zult er meer tijd in moeten stoppen, wanneer u resultaten in de taalvermogens van uw kind wilt zien. Waardeer de kleine vooruitstapjes van uw kind. Dit maakt het voor beide prettiger.
  • Complimenteer uw kind. Doordat uw kind een achterstand heeft, zal het vaker in aanraking zijn gekomen met momenten van falen. Het is dus extra belangrijk voor deze kinderen om succeservaringen te boeken. Geef dus gerust complimenten. Uw kind zal hierdoor zelfverzekerder worden en daardoor meer uitdagingen aandurven.
  • Maak een planning voor het samen oefenen met taal. Doordat u dit inplant in uw eigen agenda weet u zeker dat er de nodige tijd en aandacht aan besteed wordt. In een planning kun je ook een overzicht maken van de soort taalactiviteiten. Op deze manier heeft u goed zicht op de afwisseling in het aanbod.
  • En onze laatste advies: Geef niet op!