Leef- en belevingswereld

Sluit aan bij de leef- en belevingswereld van uw kind.

Om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren moet u aansluiten bij de interesses van uw kind . Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de fysieke, cognitieve, persoonlijkheids of sociale ontwikkeling. Al deze gebieden kunnen het best door u gestimuleerd worden, wanneer u rekening houdt met de leef- en belevingswereld van uw kind.

Wat wordt er bedoeld met leefwereld?

Onder leefwereld wordt er gekeken naar het milieu waarin uw kind opgroeit. De leefwereld van uw kind kan heel erg breed zijn. In uw thuissituatie moet er op het niveau van leefwereld worden gekeken naar uw gezin (partner, broers / zussen of andere mensen die bij u in huis wonen), maar ook naar de waarden en normen binnen uw gezin. Deze waarden en normen verschillen per gezin. Misschien is het in uw gezin gebruikelijk dat uw kind mee helpt in het huishouden en in het andere gezin is dat niet van toepassing.

Onder de leefwereld van uw kind valt ook de school van uw kind. Daar kunnen weer hele andere waarden en normen van belang zijn. Op een school moet er geleerd worden. U kunt zich vast voorstellen dat uw kind zich anders ontwikkelt op de school dan in de thuissituatie. Er worden bijvoorbeeld al hele andere soorten gesprekken gevoerd. En ook is de groepsamenstelling in de klas van uw kind veel groter en is de groep erg divers (er zijn meer verschillen doordat de groep groter is).

Wat wordt er bedoeld met belevingswereld?

Bij de belevingswereld wordt er eigenlijk gekeken naar de wereld vanuit het kinderperspectief. Wanneer u vanuit het kinderperspectief naar de wereld wilt kijken, dan verplaatst u zich in uw kind. U zult merken dat, indien uw kind 4 jaar oud is, andere dingen interessant vindt dan wanneer uw kind 12 jaar oud is.

Kinderen met dezelfde belevingswereld hebben dezelfde interesses. Zij kijken bijvoorbeeld naar dezelfde televisieprogramma's en zij vinden dezelfde dingen stom en leuk. Vaak zie je dat kinderen met dezelfde leeftijd dezelfde interesses hebben. In de kleuterfase zijn kinderen willen kinderen heel graag ontdekken. Dit is kenmerkend voor deze leeftijdsfase. U kunt dus zeggen: Bepaalde leeftijdsfases roepen dezelfde behoeften op. Doordat hierover veel bekend is, kunt u als ouder beter inspelen op de behoeften van uw kind.

De activiteiten die op deze site worden aangeboden zijn geschreven voor verschillende leeftijdscategorieën. Erg handig dus!