Interactief omgaan met taal

Wat wordt er bedoeld met interactief omgaan met taal? Het klinkt moeilijker dan het daadwerkelijk is. Onder interactie verstaan wij: wederzijdse actie op elkaar, een wisselwerking, communicatie over en weer. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek.

Interactie speelt zich af in natuurlijke situaties waarin ouders met hun kinderen communiceren. Een moeder communiceert al vanaf de geboorte met haar kind. In het begin komt het praten vooral vanuit moeder. Maar na zes weken kan de baby al terug communiceren. Bijvoorbeeld door te lachen wanneer de baby een bekend gezicht ziet. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer mogelijkheden het kind krijgt om te praten met personen in haar / zijn omgeving. Van brabbelen tot eenvoudige woordjes, van twee woord zinnen tot complexe zinnen. Meer hierover vindt u onder het kopje verloop van de taalontwikkeling.

Het interactief omgaan met taal wordt steeds meer ervaren als zinvol en nuttig. Denk hierbij aan de opkomst van interactief taalonderwijs. Taalonderwijs was vroeger vooral eenrichtingsverkeer. Door de grote effectiviteit van interactie tussen leerkracht en het kind wordt het leren steeds meer een wederzijds proces. Interactief leren geeft in het onderwijs aanknopingspunten om bij de behoeften van de kinderen aan te sluiten. 

Daarom zijn wij ervan overtuigd dat het kind in zijn thuissituatie veel kan leren op het gebied van taal. Taalproblemen tegengaan is niet alleen een taak van school, maar ook van de ouders / opvoeders.

Thuis voelt het kind zich veilig en geborgen. Dat is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het kind. Wanneer een kind zich vertrouwd voelt in een omgeving, zal het zich makkelijker openstellen voor het leren van de taal. Door exploratie, het ontdekken en experimenteren, kan het kind zich ontwikkelen.