Ook kleuters leren taal

Onder het kopje 'negen taaldomeinen' vindt u voornamelijk wat uw kind leert wanneer hij / zij 6 - 12 jaar oud is. Maar ook kleuters leren enorm veel op het gebied van taal.  

Spreken en luisteren

Voordat uw kind naar de kleuterklas gaat, zal hij / zij al een groot aantal woorden kennen. Baby's gebruiken nog eenwoordszinnen ("bal", "au"). En kleuters zijn dan al in staat om heel korte zinnetjes te maken ("ik wil bal"). Kleuters leren in een snelle tijd, zowel thuis als op school, nieuwe woorden en langere zinnen maken.

Ook leren de kleuters luisteren naar anderen. U kunt als ouder een gesprekje voeren met uw kind. Uw kind luistert dan naar wat u te vertellen heeft. Het spreken en luisteren zijn een goede voorbereider op het leren van de Nederlandse taal.

Wat leren zij nog meer?

  • Uw kind leert schrijven. Uw kind kan op deze leeftijd waarschijnlijk al zijn / haar eigen naam schrijven. Ook kunnen zij bepaalde woorden overschrijven. Dit is een goede voorbereiding op het schrijven van teksten op een latere leeftijd.
  • Uw kind leert lezen. Denkt u maar eens aan boekje dat u regelmatig heeft voorgelezen aan uw kind. Uw kind kan waarschijnlijk in de eerste instantie de tekst meelezen, doordat hij / zij het verhaal meerdere malen heeft gehoord. Maar op deze manier leert uw kind ook woorden herkennen.
  • Uw kind leert dat het gebruiken van taal heel nuttig kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer twee kinderen aan het overleggen zijn wat de spelregels zijn, of wanneer zij een rollenspel gaan voeren.
  • Uitbereiden van de woordenschat. Uw kind komt op deze leeftijd niet alleen in de thuissituatie in aanraking met taal, maar ook op school of met het samenspelen met vriendjes. Dit heeft een zeer positieve invloed op de woordenschat.
  • Het leggen van taal-denkrelaties. Daarmee bedoelen wij dat uw kind relaties kan leggen tussen situaties aan taal. Een voorbeeld: In sommige klassen wordt er gewerkt met borden die aangeven hoe de dagindeling eruit ziet. Uw kind leert deze symbolen te herkennen en weet op deze manier dat na het spelen alle kinderen een fruithapje gaan eten.
  • Vergroten van het communicatieve vermogen. Zo leert uw kind een gesprekje voeren en kan het opdrachtjes uitvoeren doordat hij / zij de uitleg van een opdracht begrepen heeft.
  • Taalspel en expressie. Uw kind weet dat niet alles wat er gezegd wordt, waar hoeft te zijn. Op deze manier kan hij / zij grapjes waarderen.

Motiveren

Kleuters vinden het over het algemeen erg leuk om te leren. Het is daarbij wel belangrijk dat u de activiteit met enthousiasme brengt en dat er veel afwisseling in de activiteiten zit.

Een extra tip: Wanneer u een kleuter heeft, dan vindt hij / zij het super leuk om activiteiten plaats te laten vinden in een fantasiewereld. Denk maar eens aan het feit dat kinderen vaak een rollenspel spelen met het onderwerp vadertje - moedertje. Of dat zij een winkel nabouwen en daar een rollenspel invoeren.

Spelend leren kleuters welke functies taal heeft en ontwikkelen zij taal op allerlei gebieden. Maak daar gebruik van!