Nederlands als tweede taal (NT2)

Wanneer is er sprake van NT2?

Wanneer is er sprake van NT2?

De Nederlandse samenleving is erg divers. Er zijn veel verschillende culturen in Nederland te vinden. Daardoor is Nederlands niet voor iedereen de moedertaal. In veel gevallen wordt de moedertaal (bijvoorbeeld Turks of Marokkaans) wel gebruikt in de thuissituatie. Nederlands wordt dan gebruikt als tweede taal.

Kinderen (voordat zij naar het basisonderwijs gaan) waarbij in de thuissituatie de moedertaal wordt gesproken, lopen een verhoogd risico op een leerachterstand. Het onderwijs speelt hierop in door speciale methodieken te ontwikkelen. Meer hierover vindt U onder het kopje ‘praktijk & methoden’.

Advies

Het is belangrijk voor het kind, dat hij / zij zo vroeg mogelijk in contact komt met de Nederlandse taal. Voor ouders die moeilijk Nederlands spreken en lezen, kan deze site vrij pittig zijn. Bij taalactiviteiten hebben wij ook zeer eenvoudige activiteiten neergezet, speciaal voor deze ouders.

Enkele tips

  • Is er in uw thuissituatie iemand die goed de Nederlandse taal beheerst? Haal deze persoon er dan bij het doorlopen van deze site. Op de site staat veel uitleg over de taalontwikkeling en taalproblemen. De site biedt ook allochtone ouders, die de Nederlandse taal niet goed kunnen lezen en spreken, de mogelijkheid om hun kind te ondersteunen in taal.
  • Een ouder broertje of zusje kan een positieve bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van uw kind. Het samen leren staat hierbij centraal. Laat de broer of zus bijvoorbeeld in de thuissituatie Nederlands spreken tegen het kind.
  • Ook voor volwassenen, die de Nederlandse taal niet goed spreken / schrijven, zijn er instanties en organisaties die uw eigen taalvaardigheid stimuleren. Hiervan vindt u een overzicht onder het kopje ‘Links’.
  • Stel gerust een vraag aan ons. Bij het kopje ‘Ervaringen delen, contact met ons’ kunt u gemakkelijk u vraag kwijt met betrekking tot taal. Wij zijn altijd bereid om u te helpen en om samen op zoek te gaan naar een antwoord op uw vraag.