Stellen

Wat leert uw kind bij stellen?

Wat leert uw kind bij stellen?

Bij stellen gaat het om het schrijven van een tekst. Bij het schrijven van een tekst moet goed worden nagedacht over wat er met de tekst bereikt moet worden. Er moet daarom goed worden gebrainstormd over de inhoud en over de woorden die gebruikt worden.

Uw kind leert met stellen deze belangrijke stappen te nemen. Om van een geschreven tekst een goedlopend verhaal te maken moet uw kind beschikken over verschillende vaardigheden als het kiezen van de juiste woorden, goede zinnen kunnen vormen en het toepassen van spellingsregels. Daarnaast moet de tekst aansluiten bij degene voor wie de tekst bedoeld is.

Hoe kunt u daarin het best motiveren?

Het is op de eerste plaats belangrijk dat u zorgt voor een leuke schrijfopdracht. U heeft daarbij een groot voordeel. U kent uw kind namelijk het beste. U weet waar de interesses van uw kind liggen en wat een uitdagende opdracht voor uw kind kan zijn. Aan de hand daarvan kunt u een onderwerp kiezen.

Er zijn veel verschillende tekstsoorten. Wissel hiermee af. Laat uw kind de ene keer een folder maken en de andere keer een verhaal schrijven. Andere tekstsoorten: flyers / posters, gedichten, artikel voor een krant of tijdschrift etc. 

Ook een leuke tip is om ook echt iets met de geschreven tekst te gaan doen. Wanneer uw kind bijvoorbeeld een gedicht heeft geschreven, kunt u deze opsturen naar een tijdschrift of plaatsen op internet. Of wanneer uw kind een brief heeft geschreven, stuur deze dan per post op naar de persoon voor wie de brief bedoeld is. Voor uw kind is het op deze manier extra leuk om aan de slag te gaan.

U kunt uw kind de tekst ook laten versieren. Bijvoorbeeld wanneer uw kind een poster heeft gemaakt, is het leuk om er een tekening bij te maken.

Instructies geven

Hieronder een aantal tips, dat u aan uw kind kunt geven ter ondersteuning:

  • Laat uw kind bepalen voor wie de tekst bedoeld is.
  • Laat uw kind eerst een klad versie maken.
  • Laat uw kind een zin eerst hardop zeggen, voordat hij / zij de zin opschrijft.
  • Geef tips als: Begin niet iedere zin met hetzelfde woord, kijk eens of dat er extra woorden aan de zin toegevoegd kunnen worden, gebruik niet te vaak 'en' en 'toen' etc.
  • Bedenk samen met uw kind een goede afsluiting.

Materiaal

Wissel het schrijven met pen op papier af, met het uitwerken van een tekst op de computer. Daarnaast is het leuk om voor voorbeeldmateriaal te zorgen. U kunt dan denken aan: posters, brieven, tijdschriften etc. Dit kan dienen als inspiratiebron voor uw kind.

Zorg ook voor verschillende soorten papier en stiften. Hiermee kan uw kind de tekst versieren.