Waarom taalproblemen voorkomen en bestrijden?

De afgelopen jaren is het zo vroeg mogelijk tegengaan van achterstanden bij kinderen steeds belangrijker geworden. Dat is duidelijk zichtbaar, wanneer je kijkt naar de aandacht die eraan besteed wordt in de media.
 
Ieder kind is uniek. Ieder kind moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Dit is belangrijk voor hun toekomst. Het is belangrijk voor de samenleving dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is daarbij essentieel.

In sommige situaties krijgen kinderen niet de kans om zich goed te ontwikkelen op het gebied van taal. Dat kan komen doordat zij onvoldoende ondersteuning krijgen in het leren van de Nederlandse taal. Om een voorbeeld te noemen: Het kind loopt een verhoogd risico op taalachterstand doordat hij / zij opgroeit in omgeving waar niet vaak wordt voorgelezen en waar weinig taalactiviteiten worden uitgevoerd (zoals spelletjes en het voeren van gesprekken). Ook wanneer ouders zelf de Nederlandse taal niet goed beheersen, kan een kind een taalachterstand oplopen. Een achterstand kan de verdere loopbaan (zowel op school, als later in het werkveld) negatief beïnvloeden.

Op deze site wordt u ondersteund en geadviseerd om een prettige en stimulerende omgeving voor uw kind te creëren. Het is belangrijk dat kinderen op een leuke manier de Nederlandse taal eigen leren maken.

Onder het kopje ‘taalactiviteiten’ vind je verschillende activiteiten en tips, die de taalontwikkeling van uw kind stimuleren.