Taalspeellokaal

Het taalspeellokaal is gericht op het aanbieden van taal en het uitlokken van taal. Er wordt op school een lokaal ingericht speciaal voor het taalspeellokaal. Hiervoor wordt ook speciaal een leerkracht gebruikt. In dit lokaal wordt gewerkt met thema’s. Deze veranderen ongeveer om de drie weken. Wanneer er sprake is van een bepaald thema word het lokaal hier ook naar ingericht. In het lokaal vindt u alles terug wat te maken heeft met taal. Denk hierbij aan spelletjes, een computer, verschillende spullen om de kinderen zich te laten verkleden. Wanneer het thema verandert, veranderd de inrichting van het lokaal mee.

In dit speellokaal word in groepjes samen gewerkt. Zo leren de kinderen niet alleen van de leerkracht maar ook door de interactie met elkaar. Door de verschillende zaken die terug te vinden zijn in het lokaal leren de kinderen snel de benamingen van artikelen en objecten. En natuurlijk leren de kinderen ook door de stof die wordt aangeboden door de leerkracht. Dit moet echter wel regelmatig herhaald worden.

Doelen

  • Kinderen op een speelse wijze bezig laten zijn met taal
  • Kinderen door middel van interactie de taal leren kennen
  • Kinderen kennis laten maken met de variatie in taal.