Piramide

Piramide is gericht op al de punten van ontwikkeling van jonge kinderen. Deze methode is gemaakt om te voorkomen dat kinderen een te grote taalachterstand oplopen. Deze methode verzorgt alle nodige materialen aan de leerkrachten van de scholen. Dit zorgt ervoor dat alle bijbehorende activiteiten goed uit te voeren zijn. Deze activiteiten en hulpmiddelen zijn er op gericht om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.


Piramide biedt:

  • Een overzicht van de ontwikkeling van de kinderen van de peuterspeelzaal tot en met groep 2 van de basisschool.
  • Een methode die gericht is op de acht ontwikkelingsgebieden van een kind.
  • Deze methode is uitgerust met drie verschillende programma’s, gericht op drie verschillende gebieden. Namelijk een spel,- een project- en een begeleidingsprogramma. Deze begeleiding kan voor een groep zijn of individueel.
  • Deze methode is geschikt voor alle kinderen.
  • Het biedt een gemakkelijk en overzichtelijk leerlingvolgsysteem, evenals een peuter- en kleutervolgsysteem.

Doel:

  • Het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen.
  • Voorkomen dat kinderen een te grote taalachterstand oplopen.
  • Een gevarieerd programma wat de interesses van de kinderen blijft wekken.
  • Individuele hulp voor de kinderen.