Tolk

Tolk staat voor taal aanbieden, overnemen, luisteren en kijken. Deze methode is gericht op een specifiek deel van de taalontwikkeling. Namelijk de mondelijke taalontwikkeling. Deze ontwikkeling is belangrijk om te kunnen leren lezen en spellen. In deze methode bent u op een speelse wijze bezig met kinderen. We werken in deze methode met filmpjes. Nadat het kind gefilmd is, wordt terug gekeken naar deze film en zullen er vragen gesteld worden. Dit zorgt ervoor dat de begeleider of ouder echt actief moet luisteren en kijken naar wat er gebeurt in het filmpje.

Deze methode werkt met verschillende en zeer uiteenlopende thema’s. hierbij kunt u denken aan school, beroepen, sporten etc. Voordat het filmpje word terug gekeken kijken we eerst waar bij dit filmpje het accent ligt. Dit kan dus zijn bij het aanbieden van de taal, het overnemen ( hierbij word specifiek gekeken naar de taal die de kinderen gebruiken, dit verbeteren en de juiste woorden te benoemen., het kijken of het luisteren.

Door middel van deze methode is het mogelijk om kinderen een gevarieerd taalgebruik te laten ontwikkelen. Dit kan gebeuren op veel verschillende momenten. Hierbij kunt u denken aan het benoemen van objecten wanneer u buiten aan het spelen bent, of gewoonweg het samen zingen van een liedje. Op deze manier kun je een kind op een leuke en speelse manier de taal leren beheersen.

Doelen

  • Rijk en gevarieerd taalgebruik ontwikkelen.
  • Goede interactie tussen leraar en kind of ouder en kind.