Buitenschoolse opvang

Een buitenschoolse opvang (afkorting: BSO) is bedoeld voor kinderen van 4 - 12 jaar. Het biedt opvang aan kinderen na (en soms ook voor) schooltijd. Het moment dat kinderen aanwezig zijn op de BSO wordt gezien als vrije tijd. Kinderen kunnen spelen met het aanwezige materiaal en met de andere aanwezige kinderen op de BSO. Regelmatig worden er ook activiteiten aangeboden aan kinderen. Zij kunnen daar vrijwillig aan mee doen. Dit kunnen spel- of knutselactiviteiten zijn, maar ook leerzame activiteiten (bijvoorbeeld voorlezen).

Deze activiteiten kunnen de taalontwikkeling van uw kind stimuleren. Eigenlijk wordt taal altijd gestimuleerd op de BSO. Kinderen en de leidsters kunnen de hele middag met elkaar communiceren. Dit is bevorderlijk voor de taal.