Kinderwerk

Kinderwerk is bedoeld voor kinderen tussen de 4-12 jaar. In de meeste wijken is kinderwerk te vinden. Vaak zit het kinderwerk in een wijkcentrum of op een brede school. Kinderen kunnen na schooltijd gebruik maken van de activiteiten die kinderwerk aanbiedt.

Voorbeelden van activiteiten:

  •  Woensdagmiddag bijeenkomsten. Vaak is dat in de vorm van een inloop met daarbij een gerichte activiteit.
  • Evenementen zoals straatspeeldag en verschillende (voetbal)toernooien.
  • Kinderen betrekken in het opzetten en in stand houden van speelgelegenheden in de buurt.
  • Activiteiten voor kinderen in de schoolvakanties
  • Verlengde schooldagen (meer daarover vindt u bij methoden).

Door samen te komen wordt de taalontwikkeling van uw kind gestimuleerd. Sommige gerichte activiteiten kunnen ook als doel hebben om de taalontwikkeling te verbeteren. Bij bijvoorbeeld kinderraad vergaderingen kunnen kinderen oefenen in het voeren van discussies en beargumenteren.