Bronnenlijst

Om voor u te zorgen voor de juiste informatie op deze website, hebben wij bronnen (vooral literatuur) gebruikt van onze opleiding. Hieronder vindt u een overzicht van deze bronnen en een verantwoording van deze bronnen.

* van Crombrugge, C. (2007). Denken over opvoeden (3e druk). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
In dit boek spreekt Friedrich Wilhelm August Fröbel over een kindertuin. De opvoeder wordt gezien als een tuinier. Dit is ook de insteek van deze website. U kunt namelijk voor uw kind een ideale leeromgeving creëren. Uw kind is (vooral op jonge leeftijd) afhankelijk van wat u het kind aanbiedt. Om uw kind vaardigheden op het gebied van taal aan te leren, wilt u iets toevoegen aan de mens. En bent u in feite de tuinier. U bepaalt wat goed is voor de ontwikkeling voor uw kind en de tuinier bepaalt wat goed is voor zijn planten.

* Eldering, L. (2006). Cultuur en opvoeding (4e druk). Rotterdam: Lemniscaat.
In dit boek wordt beschreven dat Nederland een multiculturele samenleving is. De Nederlandse overheid wil voor iedereen die in Nederland woont gelijke kansen creëren. Het bestrijden van achterstanden heeft een belangrijke prioriteit. Deze site biedt daarin ondersteuning, doordat de site ook gelijke kansen aan ieder kind biedt.

* Huizenga, H. & Robbe, R. (2005). Competentiegericht onderwijs (1e druk). Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.
Dit boek geeft veel inzicht op het competentiegericht taalonderwijs. Wij hebben van dit boek een vertaalslag gemaakt naar uw thuissituatie. Interactie is een belangrijk begrip in het boek. Interactie is te vinden op school, maar ook een belangrijk middel in de thuissituatie. Op beide plaatsen kan de taalontwikkeling van uw kind gestimuleerd worden. In het boek staat de relatie van de leerkracht met uw kind centraal. Deze is in grote lijnen te vergelijken met de relatie tussen u en uw kind, zoals deze op onze website wordt besproken.

* Feldman, R. (2007). Ontwikkelingspsychologie (2e druk). Amsterdam: Pearson Education Benelux.
In dit boek hebben wij terug kunnen vinden wat de capaciteiten van kinderen zijn met betrekking tot taal.

* * Visser, Y. (2005). Leraar worden. Een competentiegerichte aanpak (1e druk). Heeswijk-Dinther: Esstede.
Aan de hand van dit boek hebben wij het belang kunnen inzien van het aansluiten bij de leef en belevingswereld van uw kind.