OpStapje

Opstapje is bedoeld voor ouders en hun kinderen tussen 2 - 4jaar. Het programma van Opstapje duurt twee jaar.

Met Opstapje leert de ouder het kind spelenderwijs dingen die het kind op de basisschool nodig heeft. Ook leert de ouder dagelijkse situaties in de eigen omgeving te gebruiken om samen met het kind activiteiten te doen. Daarnaast geeft Opstapje ouders informatie over de ontwikkeling van kinderen en mogelijkheden om die ontwikkeling bij hun kind te stimuleren, dit gebeurt tijdens themabijeenkomsten. Om de ontwikkeling van het kind en sociale interactie met leeftijdgenootjes te stimuleren bevordert Opstapje ook het bezoeken van de peuterspeelzaal.

Ouders komen wekelijks op een groepsbijeenkomst en voeren thuis activiteiten uit met hun kind, zoals:  

  • samen met uw kind een boekje lezen
  • samen met uw kind spelen en spelletjes doen
  • samen met uw kind een liedje zingen
  • samen met uw kind knutselen.

De medewerkers van Opstapje helpen u met de spelactiviteiten door toe te lichten en tips te geven. Onders ontvangen van de medewerkers werkbladen waar de activiteiten op beschreven staan, maar ook bijbehorend speelgoed en leesboekjes. Verder wordt er gebruik gemaakt van materiaal die thuis aanwezig is, zoals potjes en tijdschriften.